Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Hátlap

Forrás: Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés).
PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015, Hátlap

Letöltés: [.pdf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.html] [.zip]


 

Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés). PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015, Hátlap

Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról
(historiográfiai áttekintés).
PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015, Hátlap

 

Napjainkban, a kompetenciafejlesztésen alapuló, új, osztatlan pedagógusképzés egyik központi kérdése, hogy mely tantárgyaknak, problématerületeknek van jogosultságuk a képzésben. A neveléstudományi területek között a nevelés- és művelődéstörténet is helyét és funkcióját keresi. A neveléstörténet tanításának, kutatásának napjainkban csak úgy lehet megőrizni korábban kivívott rangját, helyét a tanári felkészítésben, ha a tárgy (maga a tudományterület) tematikai, forrástani, módszertani értelemben is folyamatosan gazdagodik, mind jobban problémaközpontú, komparatív szemléletű diszciplínává válik, a diákokat önálló kutatásokra, kritikai gondolkodásra, forrásgyűjtésre és -elemzésekre inspirálja.

A kompetencia alapú képzés Pécsett kiemelten fontosnak tartott horizontális aspektusai közül ebbe a könyvben a multiperspektivitás jelentőségét hangsúlyozzuk. A nevelés- és művelődéstörténet ugyanis alapot jelenthet ahhoz, hogy a leendő pedagógusok képzésük során a térben és időben tág, a fogalom széles értelmében vett egyetemes ismeretekkel, az ezekre épülő, ezekből kibontható gondolkodásmóddal is találkozzanak. Ebben a könyvben ezért arra teszünk kísértet, hogy egyrészt rövid áttekintést adjunk a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról, a tématerület legfontosabb nemzetközi szakirodalmának és kutatási tendenciáinak alakulásáról, a posztkolonialista szemléletmódról. Másrészt megpróbálkozunk annak vázlatos bemutatásával, hogy a neveléstörténet külföldi és hazai kutatói, illetve távoli tájakra utazó tudósok és pedagógusok műveikben a 19. század elejétől a 20. század közepéig hogyan jelenítették meg Kína, India, Japán és az iszlám világának nevelési múltját.

 


Forrás: Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról
(historiográfiai áttekintés).
PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015, Hátlap

Hírdetés
 
%d blogger ezt szereti: