Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Tartalomjegyzék

Forrás: Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés).
PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015, Tartalomjegyzék

Letöltés: [.pdf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.html] [.zip]


 

Címlap 0-0
Impresszum 2-2
Bevezetés 7-9
Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében

11-26
     A világméretű perspektíva szükségessége

12-14
     Alapművek a nyugati és „nem-nyugati” kultúrák nevelési múltjáról

14-24
     Az egyetemes neveléstörténeti munkák jellemzői

24-26
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer

27-45
     Átfogó és összehasonlító világtörténet a felvilágosodás századában

27-37
     Egyetemes történelem a 18-19. századi Magyarországon

37-44
     Világtörténet a 19. századi hazai sajtóban: néhány példa

44-45
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig

47-80
     A Kína-kutatások története és jelene dióhéjban

47-50
     A kínai nevelés története a nyugati neveléstörténet-írásban

50-52
     A kínai nevelés történetének bemutatása Magyarországon a 19. század elejétől

53-77
          Adatok a sajtócikkekben

53-59
          Kína neveléstörténete a pedagógiai szakirodalomban

59-77
     A kínai neveléstörténet megítélésének jellemzői a korszakban

78-80
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban

81-108
     A Japán-kutatások történetéről röviden

81-88
          Nemzetközi kutatások

81-82
          A hazai japanológia

83-88
     Japán a nyugati neveléstörténet-írásban

89-91
     Hazai források a japán nevelés történetéről

92-106
     A japánok műveltségéről, nevelési szokásairól írt hazai vélemények jellemzői

106-108
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig

109-128
     Adalékok az India-kutatások történetéhez

109-111
     India a magyar forrásokban és legismertebb hazai kutatói

111-113
     Az indiai neveléstörténetről készült művek

114-116
     Forráskiadások

116-120
     India nevelés- és művelődésügye a 19. század közepének magyar sajtójában

120-124
     India neveléstörténete Lubrich és Fináczy könyveiben

125-127
     Az Indiáról írt művek főbb jellemző gondolatai

127-128
Az iszlám neveléstörténetének kutatása

129-180
     Az európai kutatások és eredményeik

129-158
          Monográfiák

129-140
          Forráskiadások

140-153
          Tanulmányok

153-155
          Egyetemes neveléstörténeti kézikönyvek

155-158
     Muszlim neveléstörténet és iskolaügy a hazai szakirodalomban

159-178
          Az orientalisztika születése Magyarországon

159-162
          Írások a muszlim nevelésügyről

162-169
          Az iszlám nevelésügye a Magyar Paedagogia című folyóiratban

169-178
     Összegzés

179-180
A kutatási eredmények összefoglalása

181-183
Függelék

185-200
     1. Szempontok az egyetemes neveléstörténet tanulmányozásához

185-189
     2. Fogalomtár a nem nyugati nevelés történetének tanulmányozásához

190-200
Hátlap 0-0

 


Forrás: Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés).
PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015, Tartalomjegyzék

Hírdetés
 
%d blogger ezt szereti: