Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Archive for the ‘01. Önálló kötet’ Category

Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés)

Posted by ambrusa - 2016. május 17.

Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés) Szerző: Kéri Katalin
Cím: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés)
Megjelenés: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015, 200 o.
Licenc: © Kéri Katalin 2015 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5]
Letöltés: [.pdf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.prc] [.html] [MEK] [.zip]
Identifier: Internet Archive

Napjainkban, a kompetenciafejlesztésen alapuló, új, osztatlan pedagógusképzés egyik központi kérdése, hogy mely tantárgyaknak, problématerületeknek van jogosultságuk a képzésben. A neveléstudományi területek között a nevelés- és művelődéstörténet is helyét és funkcióját keresi. A neveléstörténet tanításának, kutatásának napjainkban csak úgy lehet megőrizni korábban kivívott rangját, helyét a tanári felkészítésben, ha a tárgy (maga a tudományterület) tematikai, forrástani, módszertani értelemben is folyamatosan gazdagodik, mind jobban problémaközpontú, komparatív szemléletű diszciplínává válik, a diákokat önálló kutatásokra, kritikai gondolkodásra, forrásgyűjtésre és -elemzésekre inspirálja.

A kompetencia alapú képzés Pécsett kiemelten fontosnak tartott horizontális aspektusai közül ebbe a könyvben a multiperspektivitás jelentőségét hangsúlyozzuk. A nevelés- és művelődéstörténet ugyanis alapot jelenthet ahhoz, hogy a leendő pedagógusok képzésük során a térben és időben tág, a fogalom széles értelmében vett egyetemes ismeretekkel, az ezekre épülő, ezekből kibontható gondolkodásmóddal is találkozzanak. Ebben a könyvben ezért arra teszünk kísértet, hogy egyrészt rövid áttekintést adjunk a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról, a tématerület legfontosabb nemzetközi szakirodalmának és kutatási tendenciáinak alakulásáról, a posztkolonialista szemléletmódról. Másrészt megpróbálkozunk annak vázlatos bemutatásával, hogy a neveléstörténet külföldi és hazai kutatói, illetve távoli tájakra utazó tudósok és pedagógusok műveikben a 19. század elejétől a 20. század közepéig hogyan jelenítették meg Kína, India, Japán és az iszlám világának nevelési múltját.

Olvass tovább »

Hírdetés

Posted in 01. Önálló kötet | Leave a Comment »