Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Archive for 2014. december

Nőtörténeti és lánynevelés-történeti kurzusok és kutatások a PTE Bölcsészettudományi Karán (hazai kitekintéssel)

Posted by ambrusa - 2014. december 31.

Kéri Katalin: Nőtörténeti és lánynevelés-történeti kurzusok és kutatások a PTE Bölcsészettudományi Karán (hazai kitekintéssel) Szerző: Kéri Katalin
Cím: Nőtörténeti és lánynevelés-történeti kurzusok és kutatások a PTE Bölcsészettudományi Karán (hazai kitekintéssel)
Megjelenés: In: Autonomia és Felelősség – Neveléstudományi folyóirat. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2014/1. sz., 19-31. o.
Licenc: © Kéri Katalin, 2014 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5]
Letöltés: [.pdf] [.rtf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.djvu]
Identifier: Internet Archive

Katalin KÉRI: Courses and Researches in the fi eld of history of women and history of Women’s Education at the faculty of Humanities, University of Pécs, Hungary — This paper provides a brief overview how research on history of women and history of women’s education going on, and in what courses they appear in the subject areas. The article focuses on the undergraduate, post-graduate and doctoral studies which show the contents of the gender perspective. The study also covers the issue what major research work has been done and what works were made in the past decades, and takes also an outlook on the comparative approach. This approach would help to clarify through what channels which people and works history of women and history of women’s education arrived at the Hungarian discourse. In our opinion source-centered, problem-based, and multi-perspective approach of history of education or history of women’s education provides not only more knowledge about the history of women for student teachers but a wider horizon of understanding Hungarian and European history of our societies. Gender aspects in teacher training programs are essential part of the competence development of future teacher which prepare student for independent problem processing, critical thinking, synchronistic and multi-perspective approaches, and following equity aspects. Key words: women’s education, history of women’s education, gender studies at University of Pécs, history of women, sources on the history of women.

A tanulmány rövid áttekintést ad arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán milyen, a nőtörténettel és lánynevelés-történettel kapcsolatos kutatások folynak, és milyen kurzusokon jelennek meg ezek a tématerületek. A bemutatás arra fókuszál, hogy a graduális és posztgraduális, illetve a doktori képzésben mely tartalmak jelenítik meg a genderszemléletet. A tanulmány előzetesen kitér arra is, hogy Magyarországon és azon belül a PTE-n milyen főbb kutatómunka folyt, illetve milyen művek születtek az elmúlt évtizedekben, és lehetőségeinkhez képest az összehasonlító szemléletmódot megjelenítve nemzetközi kitekintést is teszünk. Ez a közelítési mód segít tisztázni azt, hogy milyen csatornákon át, mely személyek és művek közvetítésével érkeztek a nőneveléssel, a női léttel kapcsolatos eszmények, újító törekvések Magyarországra. Pécsi kutatásaink és kurzusaink ugyanakkor azt is megvilágítják, hogy melyek voltak a nőtörténet és lánynevelés-történet sajátos, nemzeti vagy regionális jellemzői. Azt gondoljuk, hogy a forrásközpontú, multiperspektivikus, problématörténeti közelítésű neveléstörténet illetve a nőtörténet művelése nem csupán a nők múltjának pontosabb megismeréséhez járul hozzá, hanem a hatás- és recepcióvizsgálatok, az összehasonlító elemzések segítségével diákjainkat hozzásegíthetjük magának a magyar, illetve az európai keretek között értelmezett társadalomtörténetnek a pontosabb megértéséhez. A tanárképzésben a gender szempont érvényesítése (ami Pécsen leginkább a nevelés- és művelődéstörténeti kurzusokon, illetve az összehasonlító neveléstudomány területén jelenik meg) elengedhetetlen része a kompetencia-fejlesztésnek, hiszen önálló problémafeldolgozásra, kritikai gondolkodásra, szinkronisztikus és multiperspektivikus látásmódra, az esélyegyenlőség érvényesítésére készíti fel a hallgatókat. Kulcsszavak: nőtörténet, leánynevelés-történet, gender tanulmányok a Pécsi Tudományegyetemen, a nőtörténet forrásai.

Olvass tovább »

Hírdetés

Posted in 06. Tanulmány | Leave a Comment »

Tudós nők a XVIII-XIX. századi Európában

Posted by ambrusa - 2014. december 19.

televison Szerző: Kéri Katalin
Cím: Tudós nők a XVIII-XIX. századi Európában
Megjelenés: A 60 éves Prof. dr. Pukánszky Béla köszöntése. Konferencia és könyvbemutató. MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Székháza, Szeged, 2014. december 19. 10:00
Licenc: © Kéri Katalin 2014 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5]
Leírás: A konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. | Az előadás hanganyaga mobiltelefonnal került rögzítésre, ezért a hangminőség eléggé rossz. | KatillaFilm
Youtube: Normál Youtube-licenc

 

Posted in 11. Konferencia | Leave a Comment »