Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Archive for 2012. november

Korai hazai források a nőkről és tanuláshoz való jogukról

Posted by ambrusa - 2012. november 28.

Kéri Katalin: Korai hazai források a nőkről és tanuláshoz való jogukról Szerző: Kéri Katalin
Cím: Korai hazai források a nőkről és tanuláshoz való jogukról
Megjelenés: In: Orsós Anna – Trendl Fanni (szerk.): Útjelzők. Tanulmányok Forray R. Katalin 70. születésnapjára. PTE BTK, Pécs, 2012. 154-165. o.
Licenc: © Kéri Katalin, 2012 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5]
Letöltés: [.pdf] [.rtf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.djvu]
Identifier: Internet Archive

A nőnevelés történetéről az elmúlt kétszáz évben hazánkban is számos kutatás, elemzés, szintetizáló igényű összefoglalás született. (PUKÁNSZKY, 2006) Az utóbbi években a társadalmi nemek neveléstudományi szempontú vizsgálata is az érdeklődés előterében áll (FORRAY R. – KÉRI, 2007). Ebben a tanulmányban elsődleges és másodlagos források tartalmának szintetizálásával arra törekszem, hogy képet adjak az újkori hazai, a nőkről, a nők művelődési jogairól és értelmi képességeiről szóló írásművek főbb gondolatairól.
A tanulmány tisztelgés Forray R. Katalin előtt, aki a PTE-n munkahelyi vezetőmként, kollégámként és – egyes esetekben – szerzőtársamként mindig nagy figyelemmel kísérte a kutatásaimat, és eddigi tudományos pályám során mérhetetlenül sokat, lankadatlanul buzdított. Ez az írás régen élt művelt nőkről szól neki, napjaink egyik kiemelkedő magyar kutatónőjének.

Early Hungarian sources about women and their rights to education. In the last two hundred years there has been much research as well as analytical and synthesizing studies published in Hungary about the history of women’s education. This study endeavors to characterize the main ideas of the works about Hungarian Modern Times as they address women, their rights to education and their intellectual ability by comparing the contents of primary and secondary resources. The study examines the contants of 17th-18th century Hungarian poetry, sermons, funeral sermons, letters, literary works, pamphlets and newspaper articles. We deemed it important to show how the contemporary European aspirations about women ’s education were reflected in these works. Another featured topic of the study is to summarize the ideas about the education and intellect of modern Hungarian noblewomen.

Olvass tovább »

Hírdetés

Posted in 05. Könyvfejezet | Leave a Comment »

Művek a nőkről, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában

Posted by ambrusa - 2012. november 5.

Kéri Katalin: Művek a nőkről, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában Szerző: Kéri Katalin
Cím: Művek a nőkről, tanulási jogaikról a kora újkori Itáliában
Megjelenés: In: Bús Imre – Klein Ágnes – Tancz Tünde (szerk): Értékörzés és -átadás — Nevelés- és művelődéstörténeti tanulmányok (Jubileumi kötet Kurucz Rózsa tiszteletére). PTE IGYK, Szekszárd, 2012, 17-23. o.
Licenc: © Kéri Katalin, 2012 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5]
Letöltés: [.pdf] [.rtf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.djvu]
Identifier: Internet Archive

Zusammenfassung: Dieser Aufsatz, derein Teilergebnis einer großen Forschung der Geschichte der Frauenerziehung des XVI-XVII. Jhs. ist, zeigt für uns nach einer kurzen europäischen Zusammenfassung die italienische, hauptsächlich durch Frauen geschriebene, Druckschriftsquellen der Frauengeschichte aus dieser Zeit. In der Frühneuzeit hatten alle Länder des Kontinents begünstigte Aufmerksamkeit für Frauen, Frauenrechte und für Attribute, Bildung, Lehrmöglichkeiten der Frauen. Dieses Interesse hatte Italien auch, das Land mit dem Erbe des Renaissance, wo ein paar einzigartig interessante, für das spätere Zeitalter inspirierende Werke vom Frauenschutz, entstanden sind. Der Aufsatz beschäftigt sich in erster Linie mit den zum Thema gehörenden Schriften von Lucrezia Marinella und Arcangela Tarabotti.

A tanulmány rövid európai kitekintést követően bemutatja a XVI-XVII. század nőtörténetének főbb, leginkább nők által írt itáliai nyomtatott forrásait, egy tágabb, a korszak teljes nőnevelés-történetét vizsgáló kutatás részeredményeként. A kora újkorban a kontinens valamennyi országában kiemelt figyelem fordult a nők, a nők jogai, tulajdonságai, művelődése és tanulási lehetőségei irányába. Ez így volt a nevelés vonatkozásában kiemelkedően gazdag reneszánsz örökséggel rendelkező Itália esetében is, ahol néhány páratlanul érdekes és későbbi korok számára is inspiráló nővédelmi munka született. A tanulmány elsősorban Lucrezia Marinella és Arcangela Tarabotti témához kapcsolódó írásait veszi számba.

Olvass tovább »

Posted in 05. Könyvfejezet | Címkézve: | Leave a Comment »