Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Archive for 2003. május

Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek első felében

Posted by ambrusa - 2003. május 14.

Kéri Katalin: Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek első felében Szerző: Kéri Katalin
Cím: Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek első felében
Megjelenés: In: Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei – A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. Budapest, 2003. Eötvös József K. 229-245. o.
Licenc: © Kéri Katalin 2003 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5]
Letöltés: [.pdf] [.rtf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.djvu]
Identifier: Internet Archive

Historiográfiai bevezetés

A gyermekkor-történeti kutatások a történettudomány egyik sajátos területét alkotják, és olyan inter- és multidiszciplináris megközelítést igényelnek a kutatóktól, ami korábban nem volt jellemző az effajta vizsgálódásokra.

Jelen tanulmány, melyben az 1950-es évek első felének magyarországi gyermekképéről szándékozom néhány megállapítást tenni – jelezve, hogy a témát illetően számos kutatás szükségeltetik még, és ez az írás csak néhány következtetés levonására vállalkozhat ezen új törekvés jegyében íródott. A (párt)politikai törekvések vizsgálata mellett igyekeztem betekintést nyerni nevezett időszak nevelési és demográfiai sajátosságaiba. Forrásaimat így megpróbáltam a lehető legszélesebb palettáról válogatni: áttekintettem korabeli törvényeket és rendeleteket, pártpolitikai dokumentumokat, sajtótermékeket (Nők Lapja, Magyar Jog, Óvodai Nevelés) és gyerekirodalmi művek részleteit, valamint korabeli fotókat. (Kutatásaimba ez idáig csak kevéssé építettem be a szóbeli adatközlők információit, visszaemlékezéseit, de szeretném kiemelni, hogy fontos kutatási feladatnak tekintem az efféle vizsgálódásokat, hiszen napjainkban még szép számmal elérhetőek és megszólaltathatóak az akkori korszakban élt személyek.)

Olvass tovább »

Hírdetés

Posted in 06. Tanulmány | Leave a Comment »