Prof. Dr. Kéri Katalin

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Archive for 1993. augusztus

A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában (Adalékok a középkortól a XIX. sz. végéig)

Posted by ambrusa - 1993. augusztus 23.

Kéri Katalin: A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában (Adalékok a középkortól a XIX. sz. végéig) Szerző: Kéri Katalin
Cím: A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában (Adalékok a középkortól a XIX. sz. végéig)
Megjelenés: In: Komlósi Ákos (szerk.): A szocializációs zavarok korai megelőzése – primér prevenció a 0-3 éves korosztály körében, valamint a szakemberképzés lehetőségei és feladatai a korai megelőzés érdekében. Kisgyermeknevelési konferencia, Pécs, 1992, JPTE BTK Pedagógiai Tanszék – Comenius Oktatásszervező Bt., Pécs, 1993, 270-284. o.
Licenc: © Kéri Katalin 1993 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5]
Letöltés: [.pdf] [.rtf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.djvu]
Identifier: Internet Archive

Dolgozatunk fő kérdése, hogyan nevelték a kicsi gyermekeket a korai Nyugat-Európában, hogyan gondoskodtak róluk szüleik vagy az állam. Erre a kérdésre nagyon nehéz még megközelítőleg is választ adni, hiszen az egykori életviszonyok vázolása komoly akadályokba ütközik. A legfontosabb probléma a források hiánya. A kutatást nehezíti továbbá az, hogy a meglevő források – naplók, festmények, orvosi szakkönyvek – gyakran nem a lényeget emelik ki, szubjektívek, esetenként csak szimbólumai a vizsgált kérdéskörnek. Gyermekekről olvasni leginkább a nőkről, anyákról írott munkákban lehet, mintegy „mellékesen”. Témánkra vonatkozóan korszakot választani és behatárolni is meglehetősen nehéz, mégis úgy gondoljuk, a középkori Európa bemutatásával kell kezdenünk, annak hangsúlyozásával, hogy az ókor maradandó nyomokat hagyott a kisgyermekek középkori nevelésével kapcsolatosan.

Olvass tovább »

Hírdetés

Posted in 06. Tanulmány, 11. Konferencia | Leave a Comment »

Juan Luis Vives élete és művei

Posted by ambrusa - 1993. augusztus 22.

Kéri Katalin: Juan Luis Vives élete és művei Szerző: Kéri Katalin
Cím: Juan Luis Vives élete és művei
Megjelenés: In: Neveléstörténeti Füzetek 12. Vivestől Kodályig – Neveléstörténeti évfordulók OPKM, Budapest, 1993, 3-11. o.
Licenc: © Kéri Katalin 1993 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5]
Letöltés: [.pdf] [.rtf] [.txt] [stream] [.epub] [.mobi] [.djvu]
Identifier: Internet Archive

Juan Luis Vives spanyol származású humanista gondolkodó, kissé elfelejtett alakja a neveléstörténetnek. 1992-ben ünnepeltük születésének 500. évfordulóját. Vives Amerika felfedezésének évében született, és a pedagógiában, erkölcstanban „kolumbuszi” felfedezéseket tett.

Magyarországon kevésbé ismert Vives alakja, a lexikonok, egyetemes neveléstörténeti munkák keveset írnak róla, művei főként csak latinul hozzáférhetőek. Péter János kézdivásárhelyi tanáron kívül csak kevesen méltatták érdemeit hazánkban. Nyugat-Európában más a helyzet. Angliában, Hollandiában, Németországban évszázadokon át sokat írtak róla és életművéről, mindegyik ország kicsit „magáénak érzi” Vives személyiségét. Nemkülönben Spanyolország, Vives szülőföldje. Jelen írásom anyaggyűjtése során elsősorban a spanyol nyelvű lexikonokat és monográfiákat vizsgáltam, a Madridi Autonóm Egyetem és az Alcalá de Henaresben található Egyetemi Könyvtár gyűjteményeit. E művek, lévén, hogy madridi, barcelonai kiadású cikkek és könyvek, gyakran túlzóan kiemelik Vives spanyol gyökereinek fontosságát, emellett azonban új adalékokkal is szolgálhatnak hazai neveléstörténetünknek egy reális Vives-kép kialakításához.

Olvass tovább »

Posted in 06. Tanulmány, 11. Konferencia | Leave a Comment »